HOME
 
 


 
 

 TV REKLAMA

Tehnološki napredak za vaše oči. Varilux® Physio® je višestruko patentirano progresivno dioptrijsko sočivo, prilagođeno vašoj dioptriji. Ono koristi ekskluzivnu najmoderniju Twin Rx® tehnologiju. Twin označava dvostruku inovaciju: prvo, naprednu metodu proračuna Wavefront Management sistema - izračunava sočivo skladno vašoj dioptriji, drugo, digitalna obrada površine - obrađuje površinu tačku po tačku neverovatnom preciznošću, 1/10 mikrona. Zahvaljujući vidu visoke rezolucije koje omogućava Varilux® Physio® progresivno sočivo, vaše oči će konačno dobiti kvalitet reprodukcije slike koju stalno traže:
Poboljšanu oštrinu vida pri gledanju na daljinu - čitanje uličnih znakova iz daleka u uslovima smanjene svetlosti postaće puno jednostavnije.
Poboljšanu preciznost u prelaznom delu - primetićete veću preciznost sa puno manje "lutanja", kad gledate kroz prelazni deo vidnog polja.
Veća fleksibilnost pri gledanju na blizinu - puno veća udobnost u položaju i manje prilagođavanja prilikom izvršavanja kratkovidnih zadataka kao što je čitanje.Predstavljamo Crizal Forte- savršena jasnoća vida sa 4.generacijom Crizal-a

Otklanja blještanje, protiv prašine i otisaka prstiju, otporniji na ogrebotine

1. otpornost na ogrebotine
Zašto je izrada sloja otpornog na ogrebotine jedna od najzahtevnijih?
Zbog različitih mehaničkih karakteristika između osnovnog materijala i slojevite dorade na sočivu: kada je sočivo tj. jako tvrdi sloj protiv ogrebotina na sočivu podvrgnut pritisku, on se lomi.
Sa Crizal Forte doradom - sve se menja
Proces:
Novi među-sloj SR Booster™ (dodatni među sloj otporan na ogrebotine) koriguje razliku u pritisku između Tvrdog sloja i izuzetno tvrdog AR sloja.
Rezultat
Savršena integracija komponenti, kreira sloj čija se tvrdoća postepeno mijenja od mekanog osnovnog materijala do izuzetno tvrde mineralne površine.

Zato je Crizal Forte:

- otporan na ogrebotine kao mineralna sočiva sa AR slojem?
- dva puta otporniji na ogrebotine od Crizal Alizé-a
Rezultat nezavisnih ispitivanja u laboratorijama:
- kombinacija 5 različitih testova koji simuliraju stvarne uslove prilikom nošenja naočara.
Rezultat:
Između 7 390 testiranih sočiva, Crizal Forte je postigao najbolje rezultate ikad.

2. otpornost na prljanje i prijanjanje prašine
Zašto je jako važno postići najveću otpornost na prljanje, prašinu i mutna sočiva?
Zato što je to jedan od glavnih očekivanja krajnjeg korisnika kada kupuje naočare.
85% nosioca naočara je zainteresirano za ovaj sloj kada ga predloži njegov optičar.
Kako je postignuta istovremena otpornost na prljavštinu i prašinu?
Sa ekskluzivnom kombinacijom:
HSD Procesa™
Prljavština
Zahvlajujući High Surface Density procesu, molekuli Crizal Forte sloja savršeno prekrivaju površinu sočiva tako da se kapi prljavštine i vode odbijaju se o površinu sočiva.
Zahvaljujući i-tehnologiji, povećanjem energije površine sočiva omogućena je savršena integracija anti-statičkog sloja (unutar višeslojne dorade) u kompaktnu, uniformiranu matricu.
Kako se meri efikasnost klizanja sa površine sočiva?
- postavljanjem kapi vode na površinu sočiva
- merenje ugla između kapi i površine (manji ugao znači lakše klizanje kapi tj. bolja otpornost površine na prijanjanje tečnosti)
Sočiva sa Crizal Forte slojem najlakša su za čišćenje i takva ostaju nakon 20 000 čišćenja. (rezultat testiranja nezavisne laboratorije)

3. refleksija
98% nosioca naočara smatra da su prednosti AR-a:
eliminisanje neugodnog odbljeska, oštriji, jasniji vid sa boljim kontrastom, udobnost vida, idealno za vožnju (posebno noću), smanjuje zamor oka, idealno za rad ispred PC ekrana.
Kako funkcioniše AR sloj?
- Zahvaljujući optimalizaciji AR slojeva postignuta je visoka efikasnost antirefleksnog sloja tj. velika propusnost.
- Ograničen broj slojeva: izdržljiv i čvrst produkt; bolja stabilnost boje
Crizal Forte redukuje vidljivu refleksiju do 30% u odnosu na Crizal Alizé. Boja samog sloja slabijeg je intenziteta što dodatno poboljšava efikasnost.

Optika Sole iz Beograda je
Authorized Dealer (ovlašćeni prodavac) Dita, Mykita, Cartier, Lindberg,
Thom Browne, Cutler and Gross,
Linda Farrow, Lafont ... naočara.O BRENDOVIMA
+